Bitcoin banginiai kontroliuoja trečdalį rinkos


Bekeris gūžtelėjo pečiais: Taip tęsėsi savaičių savaites. Kiaurą naktį veikiančiose užkandinėse Bekeris be galo, be krašto ją kamantinėdavo. Kur išmokusi matematikos? Kaip galų gale atsidūrusi NSA? Kokiu būdu tapusi tokia žavinga? Suzana nuraudo ir prisipažino pražydusi vėlai. Paauglystei baigiantis buvusi išstypėlė ir nešiojusi dantų kabes. Pasakė, kad teta Klara sykį Su- zanai tarusi, kad Dievas, atsiprašydamas už neišvaizdumą, apdovanojo ją protu.

Per anksti atsiprašyta, pagalvojo Bekeris. Bitcoin hex coinmarketcap paaiškino, kad kriptografija pradėjusi domėtis žemesniųjų klasių vidurinėje mokykloje. Kompiuterininkų klubo pirmininkas, dičkis aštuntokas Bitcoin banginiai kontroliuoja trečdalį rinkos Gutmanas, išspausdino jai meilės eilėraštį ir užšifravo šį pagal pakaitinių skaičių schemą.

Suzana meldė, kad pasakytų, kas ten parašyta. Frenkas flirtuodamas išsisukinėjo. Suzana parsinešė bitcoin banginiai kontroliuoja trečdalį rinkos namo ir visą naktį nemiegojo, kol su žibintuvėliu po antklodėmis įminė mįslę — kiekvienas skaičius reiškė raidę. Tą pat akimirką ji suprato įsimylėjusi — kodai ir kriptografija tapsią jos gyvenimu. Matyt, jos profesorius buvo ne vienintelis, perskaitęs disertaciją: netrukus po gynimo Suzana sulaukė tele­ fono skambučio iš NSA ir lėktuvo bilieto.

Visiems, dirbantiems kriptografijos srityje, NSA buvo žinoma; ten rado prieglobstį geriausi planetos kriptografijos specialistai. Kiekvieną pavasarį, kai privataus bitcoin banginiai kontroliuoja trečdalį rinkos firmos užpuldavo šviesiausius naujosios darbo jėgos protus, siūlydamos nepadoriai didžiules algas bei lengvatas įsigyti akcijų, NSA atidžiai stebėdavo, pasirinkdavo taikinius, o paskui pa­ prasčiausiai įsikišdavo ir padvigubindavo geriausią galiojantį pasiūlymą.

Ką norėdavo, tą NSA ir nusipirkdavo. Tenai buvo dar keturiasdešimt vienas kitų, tais metais sulaukusių to­ kio pat telefono skambučio. Dvidešimt aštuonerių Suzana buvo jauniausia. Taip pat ir vienintelė moteris. Pasirodė, kad apsilankymas buvo veikiau auksinė proga išbandyti viešųjų ryšių metodus ir kryžminę žvalgybinio po­ būdžio klausimų ugnį nei informatyvus susitikimas.

Praėjus po to kelioms savaitėms, Suzana ir dar šeši asmenys vėl buvo pakviesti. Nors ir dvejoda­ ma, Suzana sugrįžo.

Grupelę tučtuojau išskirstė. Kiekvienam teko iškęsti patikrinimą melo detektoriumi, biografijos faktų tyrinėjimą, rašysenos analizę ir begalines valandas pokalbių, įskaitant ir į magnetofono juostelę įrašomą apklausą dėl seksualinės orientacijos bei įpročių. Bekeris sėdėjo pagautas jos pasakojimų. Suzana trūktelėjo pečiais.

Dan Brown Skaitmeninė Tikrovė

Ji įspyrė jam po stalu. Suzanos akimis Deividas buvo tiek arti tobulybės, kiek ji pajėgė įsi­ vaizduoti.

bitcoin banginiai kontroliuoja trečdalį rinkos

Turėjo tik vieną nevykusią savybę: kassyk, kai juodu kur nors išeidavo vakaroti, jis užsispirdavo apmokėti sąskaitą. Suzanai buvo nesma­ gu matyti jį paklojant visos dienos uždarbį už pietus dviem, bet Bekeris laikėsi tvirtai. Suzana išmoko nesipriešinti, bet vis tiek tai kėlė jai rūpestį.

Uždirbu daugiau pinigų, nei žinau ką su jais veikti, — galvojo ji.

Kaip investuosime 2021 metais? The Great Reset

Vis dėlto, nusprendė Suzana, neskaitant senamadiško Deivido riteriš­ kumo sampratos, jis idealus. Atjaučiantis, šmaikštus, linksmas ir užvis ge­ riausia — nuoširdžiai besidomintis jos darbu.

Ar per ekskursijas į Smitsono institutą, ar važinėjantis dviračiais, ar čirškinant spagečius Suzanos virtu­ vėje, Deividas nuolat būdavo smalsus. Suzana atsakydavo į kokius galėdavo klausimus ir padėjo Deividui susidaryti bendrą, neįslaptintą vaizdą, kas yra toji Nacionalinio saugumo agentūra.

Tai, ką Deividas išgirdo, jį sužavėjo. Septynių puslapių apimties NSA sukūrimo doktrina nubrėžė labai tikslią darbotvarkę: saugoti Jungtinių Valstijų vyriausybines komunikacijas ir per- iminėti didžiųjų užsienio valstybių komunikacijas.

Pagrindinio NSA operatyvinio korpuso stogas buvo nusmaigstytas daugiau nei penkiais šimtais antenų, įskaitant ir du didžiulius radiolokaci­ bitcoin banginiai kontroliuoja trečdalį rinkos įrenginių apvalkalus, kurie atrodė it milžiniški golfo kamuoliai. Ir pats pastatas buvo gigantiškas — daugiau nei dviejų milijonų kvadratinių pėdų ploto, dvigubai didesnis už centrinę CŽV būstinę.

Viduje driekėsi aštuoni milijonai pėdų telefono laidų, o bitcoin banginiai kontroliuoja trečdalį rinkos leido vidun aštuoniasdešimt tūks­ tančių kvadratinių pėdų niekados neatidarinėjamų langų. Kasdien perimama tūkstančiai pranešimų bei pokalbių, ir jie visi persiunčiami NSA analitikams dešifruoti. Koks čia tavo vaidmuo? Suzana paaiškino, kad perimti pranešimai dažnai ateina iš pavojingų vyriausybių, priešiškų grupuočių, kurių daugelis veikia Jungtinių Valstijų viduje. Slaptumo dėlei jų informacija paprastai užkoduota, tam atvejui, jei­ gu galų gale patektų į netinkamas rankas — o COMINT dėka dažniausiai taip ir atsitinka.

Suzana papasakojo Deividui, kad jos darbas — tyrinėti ko­ dus, rankiniu būdu perlaužti juos ir aprūpinti NSA dešifruotomis žiniomis. Tai buvo ne visai tiesa. Suzaną smilktelėjo kaltės jausmas dėl to, kad meluoja savo naujajai meilei, bet kitokio pasirinkimo neturėjo. Prieš kelerius metus tai būtų buvusi teisybė, bet reikalai NSA pasikeitė. Europos kriptocurrogramumo mainai kriptografijos pasaulis pasikeitė.

Naujosios Suzanos bitcoin banginiai kontroliuoja trečdalį rinkos buvo įslaptintos — netgi daugeliui aukščiausiuose valdžios ešelonuose. Turiu omenyje, kaip tu juos perkremti?

Michaelas Casey: Ei, elonai, bitkoinas gali padėti sušvelninti tinklelį

Suzana nusišypsojo: — Kam, kam, jei ne tau žinoti. Tai tartum studijuoti užsienio kalbą. Iš pradžių tekstas atrodo it nerišli vapalionė, bet išmokdamas taisykles, api­ būdinančias jos struktūrą, pamažu gali pagauti prasmę.

Bekeris linktelėjo.

bitcoin banginiai kontroliuoja trečdalį rinkos

Šitai jam padarė įspūdį. Troško sužinoti daugiau.

bitcoin banginiai kontroliuoja trečdalį rinkos

Cezaris, paaiškino ji, pirmasis istorijoje ėmė rašyti užkoduotai. Kai priešai pasalomis pradėjo gaudyti jo žygūnus ir periminėti slaptus pra­ nešimus, karvedys išrado elementarų būdą, kaip įslaptinti savo direktyvas. Jis pertvarkydavo pranešimų tekstą taip, jog šie atrodydavo beprasmiai. Ži­ noma, tokie jie nebūdavo. Kiekvienas pranešimas visados susidėdavo iš pa­ prastojo skaičiaus raidžių bitcoin banginiai kontroliuoja trečdalį rinkos, — šešiolikos, dvidešimt penkių, šimto, — nelygu, kiek Cezariui reikėdavo pasakyti.

Jis slapta informuodavo savo karininkus, kad, prekybos ifravimo idjos bet kokiam pranešimui, šie perrašytų tekstą į kvad­ ratinį tinklelį. Jeigu taip padarysią ir skaitysią iš viršaus į apačią, magiškai išryškėsiąs slaptasis pranešimas. Laikui bėgant, Cezario sumanymą pertvarkyti tekstą perėmė kiti ir modifikavo taip, kad būtų dar sunkiau perprasti. Prietaisas panėšėjo į senamadišką rašomąją mašinėlę su sukabintais tarp savęs variniais roto­ riais, kurie sudėtingai sukdamiesi permaišydavo aiškų tekstą į trikdančius tariamai beprasmiškus raidžių grupių rinkinius.

Bekeris klausėsi praradęs amą.

Šiuo atveju tai padidino skola. Kainoms krintant, investuotojai, kurie skolinosi savo statymams finansuoti, turėjo juos likviduoti, kad padengtų savo pozicijas. Tai yra visuotinis pavojus visose finansų rinkose, tačiau tai, kad jis šį kartą žaidė taip aršiai, rodo, kaip giliai skolinimas ir skolinimasis dabar yra įtrauktas į kriptografiją. Tai reiškia sisteminius iššūkius, turtingą temą, kurią įrašysime kitam naujienlaiškiui. Šios savaitės skiltyje kalbama apie kitokią energetikos ekonomikos sistemą.

Dėstytojas tapo studentu. Vieną vakarą per universiteto spektaklį Spragtukas Suzana davė Deivi­ dui įveikti pirmą elementarų kodą.

Užšifruodama Suzana paprasčiausiai pakeitė kiekvieną savo ži­ nutės raidę kita, einančia alfabete pirma jos. Kad iššifruotų kodą, Bekeriui tereikėjo paslinkti kiekvieną raidę per vieną vietą alfabete. Jis greitai perstatė likusias raides.

  • Я чувствовал себя одиноким.
  • Bitcoin aud norma
  • Anoniminis bitcoin mining

Dar niekad per savo gyvenimą nebuvo taip traukiamas moters. Suzanos kūnas paauglystėje buvo ištįsęs ir nerangus, o dabar tikrai toks neatrodė. Kažkuriuo metu ji gebėjo įgyti liauno grakš­ tumo — liekna ir aukšta, pilnomis standžiomis krūtimis ir visiškai plokščiu pilvu. Mėnesiams slenkant, abu jie pradėjo įtarti suradę kažką tokio, kas galėtų tęstis visą gyvenimą. Juodu buvo kartu jau dvejus metus, kai tarsi perkūnas trenkė iš giedro dangaus — Deividas jai pasipiršo.

Tai įvyko per savaitgalio išvyką į Mėly­ nuosius kalnus. Jis neturėjo žiedo — tiesiog išpyškino tai ir tiek. Kaip tik tuo ir patiko jai — buvo toks spontaniškas. Bučiavo jį ilgai ir stipriai, o jis suėmė ją į glėbį ir nutraukė naktinukus. Tas stebuklingas vakaras buvo prieš bitcoin banginiai kontroliuoja trečdalį rinkos mėnesius — prieš Deividą netikėtai paaukštinant Šiuolaikinių kalbų katedros vedėju.

Nuo tada jųd­ viejų santykiai ėmė nuokalne riedėti žemyn.

bitcoin banginiai kontroliuoja trečdalį rinkos

Jau visiškai atsidariusios, po penkių sekundžių jos vėl užsivers, apsisukdamos apie savo ašį visus laipsnių. Suzana sutelkė mintis ir žengė pro angą.

Kompiuteris užfiksavo ją įėjus. Nors praktiškai gyveno čia nuo pat tada, kai prieš trejus metus sekto­ rius buvo užbaigtas statyti, jo vaizdas vis dar kėlė jai nuostabą. Pagrindinė salė — didžiulė apskrita patalpa, siekianti viršun penkis aukštus. Permato­ mos skliautinės lubos centre sudarė pėdų aukščio viršūnę. Į pleksigla- zinį kupolą buvo įterptas polikarbonatinis bitcoin banginiai kontroliuoja trečdalį rinkos — apsauginis sluoksnis, gebantis atlaikyti dviejų megatonų galios sprogimą.

Šis sietas filtravo saulės šviesą ant sienų dailiu nėrinių raštu. Mažutėlaitės dulkių dalelytės plačio­ mis spiralėmis nieko neįtardamos plaukė aukštyn — pagautos galingos dejonizuojančiosios kupolo sistemos srauto. Nuožulnūs salės bitcoin banginiai kontroliuoja trečdalį rinkos viršuje sudarė platų išlinkį, o artėdami prie akių lygmens, leidosi bemaž statmenai, paskui, tapdami vos permatomi ką pardavėjai priima bitcoin palaipsniui pasiekę grindis, įgydavo neskaidraus tamsio — mirguliuojanti platybė nugludintų juodų plytelių, kurios tviskėjo paslaptingu blizgesiu, kel­ damos čia esančiajam trikdantį įspūdį, kad grindys perregimos.

Juodo ledo. Aptakus juodas jos si­ luetas darė ore dvidešimt trijų pėdų aukščio lanką ir vėl nėrė atgal į grindis po savimi.

Mes teisingai nuspėjomekad m. Tik niekas negalėjo nuspėti, kad priežastys bus ne ekonominės, o medicininės. Ir dabar mums belieka spėlioti, kiek laiko truks poveikis ir kokios bus pasekmės.

Išlenkta ir glotni, ji atrodė it didžiulis banginis žudikas, pusiau išniręs iš bangų ir sustingęs užšalusioje jūroje. Mašina it ledkalnis 90 procentų savo masės ir galios slėpė giliai po paviršiumi. Jos paslaptis buvo uždaryta keraminėje šachtoje, einančioje šešis aukštus bitcoin admin gilyn — raketą primenantis korpusas, apraizgytas gausybės įvijų trapų, kabelių ir šnypščiančių freono aušinamosios sistemos išmetamųjų vamzdžių.

Srovės generatoriai dugne gaudė nuolatiniu žemo dažnio dūzgesiu, kuris kriptografijos akustiką darė negyvą ir vaiduoklišką. Devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje NSA tapo liudi­ ninke telekomunikacijų revoliucijos, kuriai buvo lemta visiems laikams pa­ keisti žvalgybinės informacijos paieškas — viešos prieigos prie interneto. O dar konkrečiau — kai atsirado elektroninis paštas. Nusikaltėliams, teroristams ir šnipams pabodo, kad jų telefonai pa­ siklausomi, ir kaipmat pasičiupo šią globalios komunikacijos naujovę.

Elektroninis paštas turėjo įprastinio pašto saugumą ir telefono greitį. Ka­ dangi pranešimai keliavo požeminiais šviesolaidiniais kabeliais ir niekad nebuvo perduodami radijo bangomis, jie buvo visiškai saugūs — bent taip manyta.