Prekyba naftos dujomis.


Leidimai verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis 1.

bitcoin vs dogecoin bitcoin malaizija apžvalga

Leidimai verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis yra šių rūšių: 1 leidimas verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis; 2 leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis. Leidimai verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

Administracinės paslaugos pavadinimas 1. Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis. Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis keitimas. Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas.

Leidimuose verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis nurodoma konkreti prekybos vieta prekyba naftos dujomis vietos.

Leidimai verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išduodami šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims. Prekyba naftos dujomis verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis įrašytų duomenų keitimo atvejai ir tvarka nustatomi Energetikos ministerijos patvirtintose Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklėse. Leidimą verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis turinti energetikos įmonė privalo laikytis šių sąlygų: 1 negali parduoti, laikyti arba vežti suskystintų naftos dujų, kurių įsigijimas nepatvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais; 2 negali parduoti privalomųjų ir aplinkosauginių kokybės rodiklių neatitinkančių, taip pat be kokybę patvirtinančio dokumento suskystintų naftos dujų, skirtų realizuoti vidaus rinkoje; 3 naudoti suskystintų naftos dujų prekybai balionus ir kitus slėginius įrenginius, atitinkančius teisės aktų nustatytus reikalavimus; prekyba naftos dujomis teikti Tarybai informaciją, reikalingą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms pareigoms vykdyti; KEISTA: 06 25 įstatymu Nr.

XII nuo 07 01 Žin. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytus leidimus verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis išduoda, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, panaikina leidimų galiojimą, leidimus keičia ir šią reguliuojamąją veiklą kontroliuoja Taryba Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

bitcoin auto trade programinė įranga kodėl bitcoin kainos kyla

Prekybos suskystintomis naftos dujomis tvarka ir sąlygos, vadovaujantis šiame įstatyme nustatytais bendraisiais reikalavimais, nustatytos Energetikos ministerijos patvirtintose Prekybos naftos produktais taisyklėse. Asmenims, vykdantiems prekybos suskystintomis naftos dujomis veiklą, neturint leidimo verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis, skiriama piniginė bauda iki prekyba naftos dujomis procentų prekybos suskystintomis naftos dujomis veiklą vykdančio ūkio subjekto pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais ar per trumpesnį laikotarpį, jei asmuo vykdo veiklą trumpiau negu vienerius metus.

Šildymas dujomis

Sprendimą skirti baudą priima Taryba. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

bitcoin jobs london uždirbti bitcoin per dieną