Kūrinys

Vladimiras Leninas. „Valstybė ir revoliucija“

Trumpas pristatymasVienas žymiausių V.I. Lenino darbų. Šiame darbe jis aprašo valstybės vaidmenį visuomenėje, proletariato diktatūros būtinybę, kritikuoja menševikų (dabartinių socialdemokratų) reformistinę teoriją, anarchistų radikalizmą, gina marksizmą. Taip pat šiame darbe Leninas demaskuoja valstybę kaip prievartos įrankį. MARKSIZMO VALSTYBĖS TEORIJA IR PROLETARIATO UŽDAVINIAI REVOLIUCIJOJE (Į turinį) PIRMOJO LEDIMO PRATARMĖ Valstybės klausimas įgauna šiuo metu ypatingą svarbą …

Vladimiras Leninas. „Valstybė ir revoliucija“ Skaityti daugiau »

Vladimiras Leninas. „Proletarinė revoliucija ir renegatas Kautskis“

Trumpas pristatymasŠis darbas skirtas vieno iš II Internacionalo lyderių – K. Kautskio kritikai. Kautskis – šiuolaikinės „socialdemokratijos“ pradininkas. Kūrinys poleminis, tačiau naudingas pradedantiesiems, kadangi paprastai aprašo marksizmo pagrindus. O ir šiaip parašytas geru stiliumi – ne kiekvienas moka taip išdergti savo priešininką. Bonč Brujevičius teisingai jį pavadino „nuostabios jėgos kūriniu“. Pratarmė (Į turinį) Neseniai Vienoje …

Vladimiras Leninas. „Proletarinė revoliucija ir renegatas Kautskis“ Skaityti daugiau »

Povilas Štaras. „Visuotinis politinis darbininkų streikas Kaune 1936 metais“

Trumpas pristatymasLentpjūvės darbininkų streiką savininkas nuslopina su saugumo pagalba. Antanas Kranauskas, 26 metų darbininkas neviltyje, bet nusprendžia nepasiduoti. Nušauna fabrikantą Kamberį ir nusižudo. Į A. Kranausko laidotuves susirenka 30 000 gedėtojų. Policijai jėga parodoma netrukdyti laidotuvėms. Po to seka trijų dienų politinis streikas. Ko gero didžiausias tokio pobūdžio miesto darbininkų išstojimas Lietuvoje. Apie visa tai, …

Povilas Štaras. „Visuotinis politinis darbininkų streikas Kaune 1936 metais“ Skaityti daugiau »

Piotras Kropotkinas. „Anarchistų dora“

Trumpas pristatymasŠiame kūrinyje Kropotkinas neigė moralės biologinės prigimties teoriją, aiškino, kad pagrindinis anarchizmo principas yra „elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi“. Jis aptarė, kas yra anarchisto moralė ir iš ko ji kyla. Kūrinys iš anarchija.lt bibliotekos. Prieš jūsų akis – istorinis Piotro Kropotkino esė „Anarchistų dora“ vertimas, kurį 1909 kartu su …

Piotras Kropotkinas. „Anarchistų dora“ Skaityti daugiau »

Mao Dzedunas. „Teisingo prieštaravimų liaudyje išsprendimo klausimu“

Trumpas pristatymasVienas iš vėlyvųjų Mao darbų. Jo paties redaguota jo kalbos scenograma Aukščiausiojo valstybinio pasitarimo posėdyje. Pagrindinė tema – klasių kova, prieštaravimai visuomenėje. Kaip juos išspręsti? MAO CZE-DUNAS TEISINGO PRIEŠTARAVIMŲ LIAUDYJE IŠSPRENDIMO KLAUSIMU (Kalba, pasakyta 1957 metų vasario 27 d. Aukščiausiojo valstybinio pasitarimo 11-jame išplėstiniame posėdyje. Tekstas pateikiamas remiantis autoriaus suredaguota stenograma su jo padarytais …

Mao Dzedunas. „Teisingo prieštaravimų liaudyje išsprendimo klausimu“ Skaityti daugiau »

Karlas Marksas. „Samdomasis darbas ir kapitalas“

Trumpas pristatymasKarlas Marksas veikale „Samdomasis darbas ir kapitalas“ rašo apie ekonominį išnaudojimą. Įrodo, jog kapitalas yra visiškai priešingas samdomajam darbui. Tai paaiškina, kodėl buržuazija nuolatos turtėja, o proletariatas skursta. SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITALAS F. Engelso įvadas (Į turinį) Pateikiamasis veikalas pirmą kartą buvo išspausdintas kaip vedamųjų straipsnių laikraštyje „Neue Rheinische Zeitung“, pradedant nuo 1849 m. …

Karlas Marksas. „Samdomasis darbas ir kapitalas“ Skaityti daugiau »

Karlas Marksas. „Gotos programos kritika“

Trumpas pristatymasTai vienas svarbesnių K. Markso kūrinių. Jame vystomi pagrindiniai klausimai to, kas šiandien vadinama marksizmu – žmonių lygybė gamybos priemonių atžvilgiu, valstybingumo pobūdis, klasinė diktatūra ir t.t. Kartu šis veikalas yra nesutaikomos kovos prieš oportunizmą pavyzdys. Jis buvo parašytas 1875 m. balandžio mėnesį – gegužės pradžioje ir nusiųstas eizenachininkų partijos vadovybei 1875 m. gegužės …

Karlas Marksas. „Gotos programos kritika“ Skaityti daugiau »

Karlas Marksas, Frydrichas Engelsas. „Komunistų partijos manifestas“

Trumpas pristatymasKomunistų partijos manifestą 1848 metais išleido K. Markas ir F. Englesas. Tai viena įtakingiausių visų laikų politinių deklaracijų. Šis leidinys apibrėžė, kas yra komunizmas ir komunistai, aprašė pagrindinius komunistų tikslus ir metodus, trumpai, primytiviai bei argumentuotai nurodė, kodėl verta būti komunistu. Verta paskaityti kiekvienam, kas nori sužinoti, kas yra komunistai ir kodėl jie yra …

Karlas Marksas, Frydrichas Engelsas. „Komunistų partijos manifestas“ Skaityti daugiau »

Josifas Stalinas. „Anarchizmas ar socializmas?“

Trumpas pristatymasPrieš jūsų akis – 1907 metais rašytas Josifo Stalino darbas, pateikiamas pažintiniais tikslais. Stalinas tuo metu vis dar buvo jaunas idealistas-revoliucionierius, šiame darbe dar nerasite jo diktatoriškų tendencijų. Čia jis kritikuoja Gruzijos anarchistus ir aptaria pagrindines jų klaidas, daromas kritikuojant marksizmą. Galite atkreiptį dėmesį į tuometinį marksizmo supratimą ir deformuotą Stalino diktatūros metais. Šių …

Josifas Stalinas. „Anarchizmas ar socializmas?“ Skaityti daugiau »

Frydrichas Engelsas. „Socializmo išsivystymas iš utopijos į mokslą“

Trumpas pristatymasŠiame savo veikale „Socializmo išsivystymas iš utopijos į mokslą“ F. Engelsas pateikia bendrąją socializmo istoriją ir jo vystymąsį (tiek utopinio, tiek mokslinio), aptardamas įvairius jo aspektus. F. Engelsas atskleidžia, kad socializmas šiais laikais yra ne kažkokia paprasta ideologija (schema), kuria siekiama įgyvendinti idealų visuomenės modelį, bet socializmas yra suvokiamas kaip realiai vykstančios klasių kovos …

Frydrichas Engelsas. „Socializmo išsivystymas iš utopijos į mokslą“ Skaityti daugiau »