Skaityti

Egoras Putilovas. „Kurdų gambitas“

Straipsnyje rašoma apie Kurdistano Darbininkų Partijos – separatistinės organizacijos, veikiančios daugiausiai Turkijai priklausančiame Kurdistane – esamą padėtį bei istoriją. Autorius atskleidžia, kas iš tiesų slepiasi po KDP kairumo vėliava bei vietinių požiūrį į KDP. Straipsnis publikuotas žurnale „Ekspertas“. Egoras Putilovas – žurnalistas ir keliautojas, http://rabies-rabbit.livejournal.com blogo autorius.– Marksistai.lt Pastaraisiais mėnesiais turkiškasis Kurdistanas faktiškai gyvena ant parako statinės. Teroristiniai …

Egoras Putilovas. „Kurdų gambitas“ Skaityti daugiau »

Vytautas Rubavičius. „Postmodernusis suprekinimas: K. Marxo ir M. Heideggerio koncepciniai rėmai“

Straipsnyje išskleidžiamas postmodernybės, kaip kapitalizmo raidos stadijos, supratimas. Modernybės ir postmodernybės skirtis aiškinama naujos suprekinimo ir suišteklinimo srities – gyvybės ir kūno -atžvilgiu. Kapitalizmo raidos analizė grindžiama K. Marxo ir M. Heideggerio įžvalgomis, kurios laiko­mos didelę „dabarties ontologijų“ aiškinamąją galią išlaikiusiais koncepciniais rėmais. Nesiekiant ap­čiuopti jokių K. Marxo poveikio M. Heideggeriui „linijų“, stengiamasi paryškinti, kaip …

Vytautas Rubavičius. „Postmodernusis suprekinimas: K. Marxo ir M. Heideggerio koncepciniai rėmai“ Skaityti daugiau »

Vladimiras Morozovas. „Kas buvo Machno ir kieno pusę jis palaikė?“

Šiandien anarchistai Machno laiko tikruoju darbininkų ir valstiečių gynėju po 1917 m. revoliucijos Rusijoje. Šis mitas ignoruoja tikrąjį Machno armijos pobūdį ir sluoksnius, kuriuos ji atstovavo. Kadangi Machno rėmėsi ne dirbančiąja klase, o tam tikrais valstietijos sluoksniais, jis galų gale atsidūrė reakcijos pusėje. – Marxist.com Straipsnis, parašytas International Marxist Tendency Rusijos sekcijos nario, yra apie įžymųjį …

Vladimiras Morozovas. „Kas buvo Machno ir kieno pusę jis palaikė?“ Skaityti daugiau »

Vladimiras Leninas. „Trys marksizmo šaltiniai ir trys jo sudedamosios dalys“

Vladimiras Leninas šį savo trumpą darbą skiria žmonėms, mažai susipažinusiems su marksizmo istorija ir pačiu marksizmu. Leninas parodo, kad marksizmas nėra visiškai naujas darinys, kad jis yra tolesnio vystymosi pasekmė ir anksčiau ar vėliau turėjo būti susistemintas. Straipsnį rekomenduojame nedaug su marksizmu susipažinusiems žmonėms, nes Leninas jame paprastai ir aiškiai nurodo iš ko sukurtas marksizmas …

Vladimiras Leninas. „Trys marksizmo šaltiniai ir trys jo sudedamosios dalys“ Skaityti daugiau »

Viktoras Šapinovas. „Didysis šuolis ir liaudies komunos“

Straipsnio autorius – rusų protarybinių pažiūrų marksistas Viktoras Šapinovas. Nors straipsnyje esama ne vienas ir ne du ginčytini autoriaus teiginiai, tačiau straipsnis įdomus dėl alternatyvaus požiūrio į pirmojo Kinijos vadovo – pirmininko Mao Dzeduno vykdytą politiką. Autorius paneigia buržuazinių istorikų sutartinai skleidžiamą propagandą apie „neaišku nei iš kur, nei kodėl sugalvotą Mao nevykusią „didžiojo šuolio“ …

Viktoras Šapinovas. „Didysis šuolis ir liaudies komunos“ Skaityti daugiau »

Tony Cliff. „Kodėl socialistai privalo remti homoseksualus“

Šį trumpą straipsnį Tony Cliffas parašė 1978 metais. Straipsnio parašymo metu daugelyje pasaulio valstybių klestėjo itin didelė homofobija. Tikimės, jog straipsnis bus naudingas kiekvienam žmogui, laikančiam save socialistu. Daugybė kairiųjų Lietuvoje homoseksualų diskriminaciją vis dar laiko nereikšminga problema, nepatenkančią į problemų sferą, kurias turi spręsti kairieji. Tarp kairiųjų pasitaiko net homofobijos atvejų. Tony Cliff (1917 …

Tony Cliff. „Kodėl socialistai privalo remti homoseksualus“ Skaityti daugiau »

Teodoras Adornas. „Nihilizmas“

Straipsnyje pateikiamos T. Adorno mintys apie nihilizmą ir metafiziką, aprašytos jo knygoje „Negatyvioji dialektika“, kurioje jis kritikuoja Kanto, Hegelio bei Heideggerio metafiziką. Theodor W. Adorno (1903 – 1969) – vokiečių filosofas ir sociologas, muzikologas ir kompozitorius. Neomarksistų Frankfurto mokyklos narys. Kritinės teorijos atstovas.Oponavo tiek Martino Heideggerio egzitencinei filosofijai (pats Heideggeris ją laikė fenomenologija), tiek K. …

Teodoras Adornas. „Nihilizmas“ Skaityti daugiau »

Tamás Krausz. „Apie 1956 m. Vengrijos darbininkų tarybas“

Deja, dabar jau mažai kas žino apie 1956 metų Vengrijos revoliuciją. Sovietinėje istoriografijoje ši revoliucija buvo nušviečiama kaip antisocialistinė–kontrrevoliucinė. Dabartinėje Vengrijos istoriografijoje – kaip visaliaudinė, antikomunistinė, nacionalistinė. Publikuojame šį straipsnį, siekdami priminti, jog 1956 metų Vengrijos revoliucijos pagrindinė jėga ir vykdytojai buvo būtent kairieji ir darbininkai, kūrę tikras tarybas, o ne jų parodiją (kaip buvo …

Tamás Krausz. „Apie 1956 m. Vengrijos darbininkų tarybas“ Skaityti daugiau »

Sylvia Pankhurst. „Socializmas“

Straipsnis „Socializmas“ pirmą kartą publikuotas 1923 m. žurnale „Workers’ Dreadnought“. Šis straipsnis skirtas ne mokslinei analizei, o paprasčiausiam žmonių supažindinimui su socializmu. Straipsnyje Sylvia Pankhurst paprastai paaiškina kapitalizmo funkcionavimo mechanizmą ir išdėsto ateities santvarkos – socializmo – viziją. Estelle Sylvia Pankhurst (1882 – 1960) – anglų socialistinio judėjimo veikėja, antifašistė, kairioji komunistė, sufražistė. – Marksistai.lt Socializmas reiškia …

Sylvia Pankhurst. „Socializmas“ Skaityti daugiau »

Sylvia Pankhurst. „Ateities visuomenė“

Straipsnis „Ateities visuomenė“ pirmą kartą publikuotas 1923 m. žurnale „One Big Union Bulletin“. Jame Sylvia Pankhurst trumpai ir suprantamai išdėsto savo ateities visuomenės viziją. Šiame darbe autorė toliau plėtoja straipsnyje „Socializmas“ išdėstytas mintis. Estelle Sylvia Pankhurst (1882 – 1960) – anglų socialistinio judėjimo veikėja, antifašistė, kairioji komunistė, sufražistė. – Marksistai.lt Žodžiai „socializmas“ ir „komunizmas“ reiškia tą patį. Jie nurodo …

Sylvia Pankhurst. „Ateities visuomenė“ Skaityti daugiau »