Mao Dzedunas. „Teisingo prieštaravimų liaudyje išsprendimo klausimu“

Trumpas pristatymasVienas iš vėlyvųjų Mao darbų. Jo paties redaguota jo kalbos scenograma Aukščiausiojo valstybinio pasitarimo posėdyje. Pagrindinė tema – klasių kova, prieštaravimai visuomenėje. Kaip juos išspręsti? MAO CZE-DUNAS TEISINGO PRIEŠTARAVIMŲ LIAUDYJE IŠSPRENDIMO KLAUSIMU (Kalba, pasakyta 1957 metų vasario 27 d. Aukščiausiojo valstybinio pasitarimo 11-jame išplėstiniame posėdyje. Tekstas pateikiamas remiantis autoriaus suredaguota stenograma su jo padarytais …

Mao Dzedunas. „Teisingo prieštaravimų liaudyje išsprendimo klausimu“ Skaityti daugiau »

Karlas Marksas. „Samdomasis darbas ir kapitalas“

Trumpas pristatymasKarlas Marksas veikale „Samdomasis darbas ir kapitalas“ rašo apie ekonominį išnaudojimą. Įrodo, jog kapitalas yra visiškai priešingas samdomajam darbui. Tai paaiškina, kodėl buržuazija nuolatos turtėja, o proletariatas skursta. SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITALAS F. Engelso įvadas (Į turinį) Pateikiamasis veikalas pirmą kartą buvo išspausdintas kaip vedamųjų straipsnių laikraštyje „Neue Rheinische Zeitung“, pradedant nuo 1849 m. …

Karlas Marksas. „Samdomasis darbas ir kapitalas“ Skaityti daugiau »

Karlas Marksas. „Gotos programos kritika“

Trumpas pristatymasTai vienas svarbesnių K. Markso kūrinių. Jame vystomi pagrindiniai klausimai to, kas šiandien vadinama marksizmu – žmonių lygybė gamybos priemonių atžvilgiu, valstybingumo pobūdis, klasinė diktatūra ir t.t. Kartu šis veikalas yra nesutaikomos kovos prieš oportunizmą pavyzdys. Jis buvo parašytas 1875 m. balandžio mėnesį – gegužės pradžioje ir nusiųstas eizenachininkų partijos vadovybei 1875 m. gegužės …

Karlas Marksas. „Gotos programos kritika“ Skaityti daugiau »

Karlas Marksas, Frydrichas Engelsas. „Komunistų partijos manifestas“

Trumpas pristatymasKomunistų partijos manifestą 1848 metais išleido K. Markas ir F. Englesas. Tai viena įtakingiausių visų laikų politinių deklaracijų. Šis leidinys apibrėžė, kas yra komunizmas ir komunistai, aprašė pagrindinius komunistų tikslus ir metodus, trumpai, primytiviai bei argumentuotai nurodė, kodėl verta būti komunistu. Verta paskaityti kiekvienam, kas nori sužinoti, kas yra komunistai ir kodėl jie yra …

Karlas Marksas, Frydrichas Engelsas. „Komunistų partijos manifestas“ Skaityti daugiau »

Josifas Stalinas. „Anarchizmas ar socializmas?“

Trumpas pristatymasPrieš jūsų akis – 1907 metais rašytas Josifo Stalino darbas, pateikiamas pažintiniais tikslais. Stalinas tuo metu vis dar buvo jaunas idealistas-revoliucionierius, šiame darbe dar nerasite jo diktatoriškų tendencijų. Čia jis kritikuoja Gruzijos anarchistus ir aptaria pagrindines jų klaidas, daromas kritikuojant marksizmą. Galite atkreiptį dėmesį į tuometinį marksizmo supratimą ir deformuotą Stalino diktatūros metais. Šių …

Josifas Stalinas. „Anarchizmas ar socializmas?“ Skaityti daugiau »

Frydrichas Engelsas. „Socializmo išsivystymas iš utopijos į mokslą“

Trumpas pristatymasŠiame savo veikale „Socializmo išsivystymas iš utopijos į mokslą“ F. Engelsas pateikia bendrąją socializmo istoriją ir jo vystymąsį (tiek utopinio, tiek mokslinio), aptardamas įvairius jo aspektus. F. Engelsas atskleidžia, kad socializmas šiais laikais yra ne kažkokia paprasta ideologija (schema), kuria siekiama įgyvendinti idealų visuomenės modelį, bet socializmas yra suvokiamas kaip realiai vykstančios klasių kovos …

Frydrichas Engelsas. „Socializmo išsivystymas iš utopijos į mokslą“ Skaityti daugiau »

Frydrichas Engelsas. „Liudvigas Feuerbachas ir klasikinės vokiečių filosofijos pabaiga“

Trumpas pristatymasŠi knyga – apie revoliuciją vokiečių filosofijos istorijoje. Politinis 1848 metų perversmas neapsiėjo be kultūrinės revoliucijos, kurios vėliavnešiu drąsiai galima pavadinti Karlą Marksą, apvertusį „nuo galvos ant kojų“ kone oficialią Rytprūsių filosofinę sistemą – hegelizmą. Parašyta kaip atsakas į Štarkės knygą apie Feuerbachą, knyga aptaria Hegelio ir Feuerbacho filosofiją, Markso vietą filosofijos istorijoje bei …

Frydrichas Engelsas. „Liudvigas Feuerbachas ir klasikinės vokiečių filosofijos pabaiga“ Skaityti daugiau »

Frydrichas Engelsas. „Komunizmo principai“

Trumpas pristatymasF. Engelso veikalas „Komunizmo principai“ yra Komunistų Sąjungos programos projektas. Šiame trumpame veikale Engelsas paprastai ir aiškiai D.U.K. forma (klausimas-atsakymas) išdėsto pagrindinius komunizmo principus, atsako į dažniausiai keliamus klausimus ir paneigia antikomunistų pamėgtus mitus (pvz. teiginiai dėl neva komunizme būsimo žmonų bendrumo ir t.t.). Veikalas buvo parašytas XIX a. viduryje, todėl, be abejonės, dalis …

Frydrichas Engelsas. „Komunizmo principai“ Skaityti daugiau »

Ernesto Che Guevara. „Prisiminimai apie Kubos revoliucinį karą“

Trumpas pristatymas„Prisiminimai apie Kubos revoliucinį karą“ – klasikiniu virtęs Ernesto Che Guevaros pasakojimas apie garsųjį 1956–1959 m. sukilimą, pakeitusį tiek Kubą, tiek ir patį legendinį partizaną – pradėjęs kaip karo medikas ilgainiui jis tapo visame pasaulyje žinomu revoliucionieriumi. Prisiminimai papildyti autentiškomis to laikotarpio nuotraukomis. „Daugelį metų mes troškome parašyti mūsų revoliucijos istoriją… Tačiau užduočių esama …

Ernesto Che Guevara. „Prisiminimai apie Kubos revoliucinį karą“ Skaityti daugiau »

Ernesto Che Guevara. „Partizanų karas“

Trumpas pristatymasTai veikalas apie partizaninio karo strategiją ir taktiką, taip pat praktinis partizano vadovėlis, kuriame galima rasti žinių kaip kasti prieštankinę tranšėją ar pasidaryti „Molotovo kokteilį“. Jis paremtas asmenine Che Guevaros patirtimi pergalingame kare prieš Batistos režimą Kuboje 1956-1959 m. Čia aptariami ne tik kasdieniški kovotojo rūpesčiai, partizano psichologija ir motyvacija, bet ir laikysena bendraujant …

Ernesto Che Guevara. „Partizanų karas“ Skaityti daugiau »